TOMAS BERKA

1993-1998 SPŠ STAVEBNÍ OPAVA - obor stavební obnova
1998-1999 FAST VUT BRNO
1999-2005 FA VUT BRNO

tomas.berka@tomb.cz portfolio: https://drive.google.com/file/d/1dMuLpFSPeWltp9EQwpNAXQW15gzl7y7r/view?usp=sharing https://www.zonerama.com/TomBphotos/803282

...ZÁPISNÍK:

...

O FOCENÍ:

Nejčastěji fotím architekturu a jiné stopy po lidské tvůrčí činnosti v krajině.

- Ani nevím, jestli mi samotné focení nepřináší víc, než pak onen výsledek. A prohlížením fotek, si jen nepřipomínám prožitek z poznávání onoho fotografovaného předmětu nebo místa. Stejně jako se stává při prohlížení fotek z dovolených. Kdy řeknou mnohem víc tomu, kdo je pořizoval, než tomu, komu jsou ukazovány.

...

Fotografování bez fotoaparátu:
Jsou "fotky", které už nikdo neuvídí kromě mne, fotografie situací v mé paměti.
- celoskleněná zastávka autobusu MHD byla oblepená bílou fólií. Jen z vnitřní strany v místě červených plastových sedaček byl zobrazený červený gauč. Nevím na co už to byla reklama. A u této zastávky byl jen jediný čekající, dívka celá v červeném.
- cyklista v dresu, jedoucí sám na tandemu. Přirovnal bych ho k novodobému Kentauru.
- v jednom klubu na koncertě tančící drobná dívka. Lehce punkového vzhledu, s mírně okovanými módními doplňky černého oblečení. A s hlavou na půl černovlásou a na půl blond. Při tanci své pohyby doprovázela ovíváním černým vějířem, což ji dávalo vizáž mořského koníka.
- dva dělníci sjíždějící stavebním klecovým výtahem. Projevují takovou radost, až s mavajícími rukama skáčou a vzájemně se objímají. Po dojetí pak v klidu odjíždějí s naloženými kolečkami.
- dvě dvojice v parku. Jedna tančí podivuhodný minimilastický tanec do zvůku klárinetu a perkusů té druhé.

...

O ARCHITEKTUŘE

- Architektura se stává čím dál víc jen obalem a reklamou na metry čtvereční podlažních ploch. Její důležitost se smrštila na krátké časové údobí prodeje, kdy virtuální podoba počítačových vizualizací se stává důležitější, než stavba sama.
- Původně postavy či stafáž na kresbách, a od nedávna na vizualizacích, sloužily jako pomůcka představivosti vtahující klienta do navrhovaného prostředí a dálo jako určení měřítka. Bohužel tendencí používat ilustrace z konzumních chic časopisů jejich význam klesl na kulturní (ne)úroveň telenovel ne-li sexistických reklam. Když Kaplický tvrdil, že architektura by se neměla bát hledat své kořeny i v erotice, tak rozhodně nemyslel tohle.
- Architektům je běžně pokládána otázka, proč by si lidé měli platit drahé architekty, když existují katalogy plné vzorových domů. Doufám, že se někdy dočkám doby, kdy tato otázka bude stejně nesmyslná, jako ptát se kuchaře, proč bych měl platit za jídlo v restauraci, když regály obchodů jsou plné instatních potravin.
- Je omyl klást příběh o Faustovi jen do legend a literatury. Vždyť je nedílnou součástí "každodenního chleba". Chcete-li se nějakou činností živit, pak se ať už vědomě či nevědomě někomu nebo něčemu něčím zaprodáváte.
- Jeden stavebník se snažil usměrnit projektanta poznámkou, že architekti si chtějí sami sobě za peníze investorů stavět "pomníky". Nezbylo než namítnout, že je to stále lepší, než si takto stavět sami sobě "náhrobky".
- "Hledám hlíněný džbánek" to je název jedné úvahy K. Čapka o ztrátě úcty k prostým předmětům a materiálům. A tento název by se hodil i k jeho další úvaze. kde píše o tom, že je omylem nazývat 19. stol. počátkem doby hmotářské. To totiž vynalezlo jen falšování hmoty. Já bych jen dodal, že 20.stol dovedlo tento obor vědění téměř k dokonalosti.
- Obklopen plastem, polystyrenem a sádrokartonem jsem stále víc fascinován kamenem a dřevem v jejich co nejpůvodnější podobě.
- Nejsilnější zážitek z architektury? V kryptě Le Corbusierova kláštera La Tourette, kdy do ní doléhala snad Xenakisova hudba, v klášteře zkoušejících muzikantů.

...

O TANCI A HUDBĚ

- Když se vybabráte z bahna mainstreamu spatříte nezměrné obzory bohatých vod oceánů hudby. Tak proč se plavit jen v jednom proudu.
- Při tanci se hudba stává prostředím, ve kterém, stejně jako ve vodě, je třeba se pohybovat jen tak, aby ses neutopil. Znalost tanečních kroků mají v něm jen sloužit k usnadnění pohybů, a ne aby svazovaly tanec jako řetěz ze sérií článků. Tanec je svoboda, ne matematické cvičení.
- I hudba dokáže vytvářet prostor a není to ani tak otázkou počtu a rozmístěním reprobeden, jako spíše schopností hudebníků využít možností jejich nástrojů.
- Při koncertech Psích vojáků je Topolova hra na piáno jak překotný běh po vysuté lávce s povolenými prkny. Když zůstanu u obdobného žánru, tak kapela Už Jsme Doma vrací mou mysl do dob přerodu zvířecí duše naších předků v duší člověka.

...


 

Využívame phpRS || Administrace || Čtenáři